Asbesti

Asbestipurkutyöt - luvanvaraista!

Teemme asbestipurkutyöt turvallisesti ja huolellisesti. Huolehdimme, että asbestipurku tehdään määräystenmukaisesti. Katsomme myös, että kaikki rakennusjätteet tulevat käsitellyksi huolellisesti ja toimitetuksi oikein toimijalle, jolla on asianmukainen ympäristölupa sen käsittelyyn.

Jätteenkäsittely sisältyy aina urakan hintaan eli asiakas ei maksa jätteenkäsittelystä erikseen.

Palvelumme yrityksille ja yksityishenkilöille:

• Asbestikartoitus
• Asbestin purkutyöt
• Asbestityöt
• Pölytön purkutyö
• Muut purkutyöt

Olemme avin valtuuttama asbestinpurkaja